Begeleiding

Begeleiding

   Costacool en zijn medewerkers  zorgt voor een volledige begeleiding bij de aankoop van uw woning met ondermeer:


   ü  Selectie van geschikte eigendommen binnen de gevraagde prijsklasse

   ü  Bezoek van de eigendommen

   ü  Volledige documentatie

   ü  Nazicht bij registratie en kadaster

   ü  Controle van openstaande schulden

   ü  Opmaak van private verkoopovereenkomst

   ü  Storting van voorschot op derden rekening (notaris)

   ü  Nazicht bij opmaak van de notariële aankoopakte via notariaat

   ü  Begeleiding aanvraag registratienummer voor buitenlanders

   ü  Nazicht openstaande rekeningen, belastingen, taksen, ...

   ü  Bankzaken (opening rekening; beperking bankkosten ...)

   ü  Begeleiding en vertaling bij ondertekening van de akte

   ü  Afhandeling van de aankoopkosten

   ü  Controle inschrijving in het eigendomsregister

   ü  Overzetting van de contracten voor de nutsvoorzieningen

   ü  Aanvraag telefoon en internet indien gewenst

Terug naar boven